Strešné záhrady

Terasy
23. augusta 2017
Rekreačné záhrady
23. augusta 2017

Strešné záhrady

Keď môže byť človek vysoko na streche domu a naviac obklopený kvetinami, zažíva jednu z čistých radostí.