Naše služby


Projektu predchádza obhliadka, zameranie pozemku a v neposlednom rade aj konzultácia s klientom. Po prerokovaní Vašich požiadaviek a predstáv Vám vypracujeme návrh ako podklad pre projekt.

Význam projekčnej časti tvorby záhrady sa ukáže predovšetkým v období plného využívania záhrady pre obytné učely a v čase, keď rastliny dosiahnú svoju dospelú veľkosť, preto je potrebné brať na túto oblasť zvlášť ohľad už v začiatkoch.

Po prerokovaní a úpravách návrhu prichádza na rad vypracovanie samotnej projektovej dokumentácie, ktorá obsahuje: výkresovú časť, špecifikáciu navrhnutých rastlín a kompletnú kalkuláciu použitého materiálu a vykonávaných prác.

Projekt je nevyhnutným podkladom pre vypracovanie seriózneho rozpočtu, ktorý správne odhadne budúce realizačné náklady.


Dozvedieť sa viac

3D vizualizácie záhrad


3D záhradná vizualizácia pomáha zákazníkovi predstaviť si návrh architekta. Zákazník tak získava jednoduchšiu možnosť zapojiť sa do tvorby vlastnej záhrady.


Pozrite si našu galériu

Požiadavky, ktoré chce zákazník do návrhu zapracovať, sa do 3D prostredia prenášajú veľmi jednoducho. Vďaka 3D záhradnému projektu sa tak nemôže stať, že záhrada nebude spĺňať predstavy zákazníka.

Plánovanie výsadieb


Premyslené naplánovanie výsadieb je základom ich následného optimálneho pôsobenia, čo sa týka vzhľadu skupiny i záhona ale aj jedinca, ktorý sa môže optimálne vyvíjať iba v priaznivých priestorových podmienkach. Ide najmä o výber vhodného stanovišťa pre daného jedinca či skupiny, kde na zatienené miesta vyberáme tieňomilné rastliny, a na slnečné zasa rastliny vnášajúce bez ujmy i slnečný úpal. Ďalšou dôležitou podmienkou je dostatok životného priestoru pre rastlinu počas jej života, preto treba vopred vedieť aké rozmery (výšku, šírku) dosiahnu dreviny a kvetiny (trvalky) v dospelosti.

Výrazný estetický účinok má aj kombinácia jednotlivých druhov – odstupňovaniu výšok, zladenie farieb listov a kvetov, postupnosť kvitnutia.


Dôležité

 • Výsadbový plán
 • Nároky drevín na stanovište
 • Čas výsadby
 • Kvalita sadencov
 • Technológia výsadby
 • Solitéry

Výsadba okrasných drevín


Okrasné výsadby – solitérne stromy, skupiny kríkov, ružové i kvetinové záhony – skrášlia každú záhradu. Osobitosť pôsobenia sa dá dosiahnuť najmä premysleným umiestnením, zoskupením a usporiadaním pri zohľadnení prírodných podmienok a danosti miesta. Novými výsadbami môžeme zároveň meniť vzhľad už zunovaných miest alebo zabudnutých kútom vdýchnuť nový život.

Úprava terénu


Nebuďte v otázke záhrady ľahkomyseľný. Nie je to len pár stromov a kvetín, ale organicky súbor živých i neživých predmetov, ktoré musia určitým spôsobom harmonizovať, spolunažívať a tvoriť jednotný celok. Ceny stavebného i rastlinného materiálu, vypracovanie projektu a samotná realizácia, to všetko je investícia do budúcnosti. Aby bola záhrada pre svojich majiteľov skutočným útočiskom, nestačí ju len vysadiť, treba ju premyslene a koncepčne vytvoriť.

V spôsobe riešenia záhradného priestoru sa okrem európskych štýlov v poslednom čase začínajú presadzovať aj orientálne štýly. V princípoch ich riešenia je obsiahnutá životná filozofia.


Pozrite si našu galériu

Údržba zelene


Veľmi dôležitým faktorom pri tvorbe akejkoľvek záhrady sú náklady na jej vybudovanie, ale dôležité sú však i priebežné náklady na údržbu.

Aby záhrada stále pôsobila vyvážene v priestorovej i v plošnej zložke, vyžaduje primeranú starostlivosť-údržbu, ktorú možno rozdeliť na:

 • Starostlivosť o priestorovú vegetačnú zložku (stromy, kríky)
 • Starostlivosť o plochy trávnika, záhonov a pôdu
 • Starostlivosť o prvky drobnej architektúry-oplotenie, spevnené plochy, jazierka, pergoly atď.

Záhrada musí byť pekná, zdravá, čistá a uprataná.

Rez okrasných rastlín a drevín môže byť:
 • Výchovný
 • Tvarovací
 • Udržovací
 • Zmladzovací
 • Presvetlovací