Projekcia

Projektovanie záhrad

Anglický záhradný architekt John Brookes chápe záhradný design ako logický proces, ktorý je zároveň aj istou formou umenia.

„ Z hĺbky duše verím, že dobrý design skutočne potrebujeme a potrebujeme vedieť odkiaľ pochádza. Začíname si uvedomovať, že duch miesta, v ktorom žijeme je jedinečný a zároveň veľmi krehký.“

Brooksove myšlienky prameniace z úspešného, dlhodobého a láskyplného pôsobenia v odbore sú súčasne vyjadrením našej filozofie a smerovania v práci. Možností, ako spracovať vonkajší priestor, či už súkromný, alebo verejný, je neuveriteľne veľa. Predpokladom pre vytvorenie príťažlivej a zároveň funkčnej záhrady s tou správnou atmosférou je dobrý návrh podložený odbornou vybavenosťou a jasnou predstavou, čo má záhrada poskytnúť svojim užívateľom, preto považujeme spoluprácu klienta so záhradným architektom za najprogresívnejšie riešenie so zárukou profesionality.

Pomôžeme Vám vytvoriť atmosféru a štýl Vášho domova - sme tu pre Vás.

Ing. Soňa Múčková

Ing. Miroslava Blanárová / autorizovaná krajinná architektka

Ing. Miroslava Blanárová

Zaoberá sa komplexnou projekciou v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry.

  • návrhy a projektovanie záhrad
  • projektovanie verejných priestorov v mestách a obciach
  • projektovanie parkov a krajinných úprav
  • inventarizácia drevín a spoločenské ohodnotenie drevín
  • poradenská činnosť v oblasti záhradno-architektonickej tvorby
Kvalita, serióznosť a spoľahlivosť pri tvorbe a práci vychádza zo vzdelania, z odbornosti a niekoľkoročných skúseností v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry.

architekturazelene@gmail.com
+421 907 749 112

Naše projekty