Inšpirácie

Záhrady a parky pre Vašu inšpiráciuPriestor je vzácny. V mestách a veľkomestách je taký obmedzený a drahý, že sa treba tešiť z každého kúska, ktorý máte k dispozícií.
Záhrady sú predovšetkým pre ľudí.

„A ty, duše usmířená, vrať se k Pánu svému v zalíbení a spokojená! Vstup mezi služebníky mé a vejdi za zahrady mé!“
Praha, nápis na hlavnej bráne.