Top záhrady

Pred a po
23. augusta 2017

Top záhrady

Najlepším liekom na vzrastajúce psychické zaťaženie, nekľud a agresivitu je dobre vyprojektovaná a založená záhrada. Je fenoménom, ktorý v dnešnej civilizácií poznamenanom svete dokáže najlepšie obnoviť duševnú a fyzickú pohodu človeka. Umožňuje jeho dôverný styk s prírodou, z ktorej vyšiel, a s rastlinami, ktorých sa môže kedykoľvek dotknúť, o ktoré sa môže starať a tešiť sa z ich prirodzenej krásy a úžitku.