Ostatné

Zaujímavé detaily

Emocionálna reakcia na záhrady je individuálna, zatiaľ čo hodnotenie z hľadiska záhradníckeho umenia závisí od vedomosti a od záujmu o záhradníctvo.
Avšak hodnotenie dizajnu je výrazom osobného názoru na určitú kompozíciu, pretože každý z nás reaguje odlišne na farby, vzory, tvary a textúry. V záhrade hrajú svoju úlohy aj zmysly ako čuch a sluch – vôňa určitého kvetu, šum bambusových listov, spev vtákov a pohyb vody či vodopád vplývajú na každého z nás odlišne. Záhrada je jedným z mála foriem umenia, ktoré stimulujú naše zmysly.