Kameň

Oporné múriky

Môžeme postaviť z tehly, kameňa, betónových blokov alebo betónu liateho priamo na mieste. Oporný múrik predstavuje silnú výraznú štrukturálnu zmenu úrovne a je aj najvhodnejšou metódou, ako meniť terén. Necitlivé, alebo neodborné prevedenie môže ľahko vzhľadovo narušiť kvalitu záhrady. Prírodný kameň je zvláštny záhradný prvok. Suché múriky využívame vo svahovitých záhradách pri prekonávaní svahových rozdielov – vytvárame nimi terasy. Vďaka ich vysokej estetickej hodnote je výhodné ich na záhrade použiť i pri minimálnom pár centimetrovom prevýšení.

  • Dátum
    21. augusta 2017
    Oporné múriky Môžeme postaviť z tehly, kameňa, betónových blokov alebo betónu liateho priamo na mieste. Oporný múrik predstavuje silnú výraznú štrukturálnu zmenu úrovne a je aj najvhodnejšou metódou, […]
  • Dátum
    21. augusta 2017
    Kameň v záhrade Až keď človek cestuje a vidí milión rôznych spôsobov, ktorými môžeme kameň použiť, najprv potom ocenia aj iné spôsoby využitia kameňa len ako […]