Rozsvietená záhrada

Altánky a pergoly
21. augusta 2017

Rozsvietená záhrada

Pri výbere záhradného osvetlenia by sa mla budúci užívateľ zamyslieť na čo svietidlá majú slúžiť. Záhradné svietidlá najčastejšie osvetľujú priestranstvo pri záhradnom sedení, pri ohnisku, vstupné priestory do záhrady, zvýrazňujú záhradné cestičky alebo jednoducho osvetľujú zaujímavé časti záhrady. Nároky na ich rozmiestnenie, tvar a počet by mal určiť záhradný architekt, aby sa svietidlá stali harmonickou súčasťou záhradných kompozícií rastlín a ostatných záhradných dekorácií.