Moderné záhrady

Okrasné záhrady
21. augusta 2017
Mestská zeleň
21. augusta 2017

Moderné záhrady

Moderný štýl je charakteristický jednoduchosťou línie a takmer sochárskou kvalitou priestorov. Na návrhu sú tvary jednoduché a geometrické. Forma záhradu musí byť funkčná a slúžiť ako obytný priestor na aktívny odpočinok.

Moderné záhrady majú rôzne štrukturálne a grafické prvky, čisté línie a nezvyčajné materiály. Kombinuje sa navzájom vnútorné a vonkajšie prostredie.